نامۀ یعقوب

West-Bay-Beach.jpg

نامه‌ی یعقوب یکی از کتابهای عهد جدید است. نویسنده‌ی این کتاب خودش را به عنوان ”غلامِ خدا و عیسی مسیح خداوند “ معرفی می‌کنت. بیشترِ پژوهشگران بر این باور هستند که این یعقوب برادر عیسی مسیح است. در نامه‌ی خود، یعقوب ایمانداران را تشویق می‌کند که در سختیها صبور باشند، با کمک به نیازمندان ایمان خود را در عمل ثابت کنند، مواظب باشند که در مورد دیگران چه می‌گویند و امید زیادی به مالِ این دنیا و زندگی طولانی نبندند.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.