خوش آمدید

به نام پدر آسمانی ما
خوانندگان، شنوندگان، بیندگان، خواهران و برادران گرامی! شادمانیم از اینکه خداوند پاک، مارا برکت داده است تا برای همزبانان بلوچ خود، سخنانِ زندگی‌بخشِ خدایِ مهربان را در قالب کتاب، فیلم و آوایِ سخن، آنهم در سایتی اینترنتی پیشکش کنیم. از خدای پاک خواهانیم تا مهرِ بی‌پایانِ خود‌ را بر بسترِ دلهایِ شما نیز روان سازد. باشد که شما در پیگیریِ آموزه‌های عیسی مسیح صلح و شادمانی زندگی ابدی را در آغوش بگیرید.

PalmsAndChildren_sm.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.