پیدایش

 پیدایش اولین کتاب عهد عتیق است و کتاب مقدس با همین کتاب آغاز می‌شود. داستان خلق جهان در کتاب پیدایش آمده است. به جز این داستان شروع گناه هم در آن آمده است؛ این که چگونه آدم و حوا نافرمانی خداوند را نموده و به گناه افتادند. در کتاب پیدایش داستان زمان نوح هم آمده است؛ این که خداوند به خاطر گناهان به وسیله طوفان انسان‌ها و حیوانات را از بین برد. اما خداوند از نوح خواست که کشتی‌ای بسازد تا خود نوح و خاندانش نجات پیدا کنند.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.