داستان خدا

خدای آفریننده و حیات‌بخش، آیا او سخن می‌گوید؟ آیا او به فکر ما است؟ آیا می‌توانیم اورا بشناسیم؟

بله! او سخن گفته است، او به فکر ما است و پیغام او برای همه انسان‌ها به ما یاد می‌دهد که چطور اورا بشناسیم. این نوشته‌ها، جمع‌آوری شده در یک کتاب، به نام کتاب مقدس معروف است. این سخنان پاک در مورد خدا و مهر بی‌پایانِ او نسبت به همه انسان‌ها خبر می‌دهد. 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.