دانیال

کتاب دانیال نبی درباره‌ی وقایع و رویاهایی به ما می‌گوید که در زندگی دانیال بین سال‌های ۶۰۵ تا ۵۳۶ قبل از میلاد مسیح در بابل و ایران اتفاق افتاده‌اند. دانیال چیزهای زیادی را نیز پیشگویی نمود که در آینده اتفاق می‌افتند مانند ظهور و سقوط امپراطوری‌های مختلف در خاورمیانه. او به آمدن مسیح موعود- عیسی نیز اشاره می‌کند.