خروج

خروج دومین کتاب عهد عتیق است. کتاب خروج روایتگر آن است که خداوند چگونه به وسیله موسی قوم خویش را از مصر خارج نمود و از اسارت و غلامی مصریان رهانید. وقتی بنی اسراییل از مصر خارج شدند خداوند در میانه راه موسی را بر کوه سینا به حضور فرا خواند و فرامین خویش را بر دو لوح نوشت و به موسی سپرد. خداوند قوانین زندگی را برای قوم تعیین کرد و حکم نمود: "خیمه‌ای بسازید تا شکوه و جلال من همراه شما باشد." بنی اسراییل در بیابان خیمه و قربانگاه را آماده نمودند و شکوه و جلال خداوند در ابری قرار گرفت و به خیمه وارد شد. کتاب در جایی به اتمام می‌رسد که خیمه از شکوه و جلال خداوند سرشار می‌شود.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.